• Plein

  • Grote Markt

  • Binnenhof

  • Lange Voorhout

  • Plaats

  • Grote Kerk

joomla templates top joomla templates template joomla

Onze doelen

Onze missie en doelen

De missie:
Een Haagse binnenstad met een gezond economisch klimaat en ruimte om te ondernemen.

Doelstellingen:
• Gezond economisch klimaat;
• Schone, hele en veilige binnenstad;
• Goed bereikbare en aantrekkelijke binnenstad;
• Belangenbehartiging van èn voor de gezamenlijke ondernemersverenigingen / BIZZEN, en
• Verstrekken van relevante informatie aan ondernemersverenigingen / BIZZEN / individuele ondernemers in de Haagse binnenstad

Gesteld kan worden dat de BOF gezien wordt als een serieuze gesprekspartner voor ondernemersverenigingen, winkeliers en bewoners, Kamer van Koophandel Den Haag, Bureau Binnenstad Den Haag, Stichting Binnenstad Den Haag, Stichting Marketing Haagse binnenstad, Stichting Binnenstadmanagement, Politie, Gemeenteraad, College B&W, Raadscommissies, gemeentelijke diensten en andere externe partijen. Een complex samenspel van belangen en wensen. De BOF is verder lid van de Stichting Binnenstad, Stichting Binnenstadmanagement en adviseur van de Stichting Marketing Haagse Binnenstad. Daarnaast is de BOF nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Binnenstadsplan 2010-2020 en het Uitvoeringsconvenant Binnenstad 2011-2014.